Nuovo CPR a Banne: preoccupazione e irritazione dei residenti del villaggio

Nuovo CPR a Banne: preoccupazione e irritazione dei residenti del villaggio

Non carcere per migranti, ma recupero ambientale per la caserma di Banne

La disponibilità del Sindaco di Trieste nei confronti della estemporanea offerta dell’Assessore regionale alla Sicurezza Roberti di realizzare nel Friuli Venezia Giulia altri sei Centri Permanenti di Rimpatrio (CPR) per migranti irregolari, che non risultano richiesti da parte di nessuno, e la sua ipotesi di volerne collocare uno in località Banne sul Carso triestino hanno suscitato grande preoccupazione fra gli abitanti del villaggio di Banne e delle sue aree limitrofe.

Il Circolo PD Altopiano Est con i suoi consiglieri circoscrizionali esprime la propria solidarietà alla popolazione locale ed alla sua volontà di rilanciare invece il progetto di sdemanializzazione della fatiscente struttura della vecchia caserma Monte Cimone e del suo immenso parco, oggi abbandonati al peggiore degrado fisico e ambientale, come espressa nella affollatissima assemblea di mercoledì 8 gennaio.

Il Circolo PD Altopiano Est confida nel sostegno che le proposte sorgenti dal territorio potranno trovare da parte degli eletti PD al Comune di Trieste, alla Regione ed in Parlamento, ognuno nei suoi ambiti di competenza, a partire dall’obiettivo prioritario costituito dal trasferimento dell’area della caserma di Banne e del suo parco dal demanio militare al Comune di Trieste, al fine di consentire il recupero e la valorizzazione storica e naturalistica di questa parte del Carso.

Il Circolo PD ricorda anche che i CPR proposti dalle amministrazioni di destra sono strutture di tipo carcerario, istituite al di fuori del percorso giurisdizionale e di contestata legittimità costituzionale, che in tutta Italia, ed anche nella vicina Gradisca, stanno creando di nuovo situazioni di tensione, e denuncia la natura strumentale delle iniziative della Giunta Fedriga per fare del Friuli Venezia Giulia la Regione prima della classe nella istituzione di tali Centri.

Il Circolo PD Altopiano Est chiede quindi il massimo impegno del Partito Democratico a tutti i livelli per l’abrogazione delle norme, che moltiplicano i fattori di insicurezza sul territorio, ed il rilancio dei servizi di assistenza all’accoglienza diffusa e sostenibile dei richiedenti asilo in Italia. Tali obiettivi vanno perseguiti anche nella provincia di Trieste superando rapidamente la precarietà dell’attuale regime di proroga e potenziandone l’efficacia nell’accompagnamento o nell’integrazione dei titolari di protezione internazionale e umanitaria.”

 

2° Circolo PD Altopiano Est – 2.Krožek DS Vzhodni Kras

 

SPOROČILO ZA JAVNOST S PROŠNJO ZA OBJAVO

Izjave kot sta, improvizirano povpraševanje deželnega svetnika za varnost Robertija, kje naj bi se v Furlaniji Julijski krajini dogradilo še šest novih, stalnih zbirnih centrov za izgon nezakonitih migrantov (centrov, ki, na deželnem območju, kot zgleda, nobeden jih ne želi), in predvsem odgovor tržaškega župana, na razpoložljivost, da se eden od teh centrov postavi pri Banih, je vzbudilo veliko zaskrbljenosti med prebivalci te vasi in vse bljižne okolice.

Krožek DS in izvoljeni svetniki v Rajonskem Svetu Vzhodnega Krasa izražajo prebivalstvu Banov in okolice, solidarnost in pripravljenost, kot je bilo to izraženo  na skupščini, ki je potekala v sredo, 8. januarja, da podprejo vračanje  iz državne domene vseh struktur  vojašnice Monte Cimone, skupaj z neizmernem parkom, ki so sedaj zapuščene najhujšemu propadu, in na novo poženejo že obstoječ preureditveni načrt vsega tega območja.

 Krožek DS za Vzhodni Kras izraža prepričanje, da bodo predlogi, ki so izšli iz tega srečanja, s  podporo izvoljenih v vrstah DS na občini Trst, na deželi in v parlamentu (vsak na svojem pristojnen področju, začenši prav s prenosom vojašnice pri Banih in njenega parka, iz državne-vojaške v stalno posest tržaške občine), dosegli cilj, da bi omogočili obnovo, in s tem zgodovinsko in naravoslovno valorizacijo tega predela Krasa.

Krožek DS opozarja tudi, da predstavljajo Stalni zbirni centri  za izgon nezakonitih migrantov (CPR), ki jih predlagajo desne uprave, prave zaporniške strukture. Po zadnjih vladnih dekretih, so tovrstne strukture ustanovljene izven ustavnih pristojnosti in legitimnosti, ki po vsej Italiji, in tudi v bližnjem Gradišcu, že ustvarjajo težke  situacije nevarnosti in napetosti. S tem, da se deželni Svet, z ligaškim predsednikom Fedrigo v prvi vrsti, tako zavzema za njih uresničitev, dokazuje zgol instrumentalno naravo tovrstnih pobud.

Krožek DS za Vzhodni Kras poziva k največjemu naporu Demokratske stranke na vseh ravneh, da se razveljavijo pravila, ki množijo dejavnike trenj in negotovosti na ozemlju, in za dodelitev vseh podpor službam, ki delajo v pomoč širšemu in trajnostnemu sprejemu prosilcev za azil v Italiji. Za te cilje moramo strmeti tudi na tržaški pokrajini. Tako bomo  hitreje premostili negotovost trenutnega reda in okrepili učinkovitost pri sprejemanju ali pri vključevanju subjektov, ki razpolagajo z mednarodno ali humanitarno zaščito.

 

2° Circolo PD Altopiano Est – 2.Krožek DS Vzhodni Kras