Spoštovani gosti, novoizvoljeni člani pokrajinske skupščine, člani stranke, kot prvo naj vam izrazim tudi v svojem imenu dobrodošlico na to prvo pokrajinsko skupščino Demokratske stranke.

Menim, da predstavlja ta naš kongres pomembni trenutek za naš teritorij, predvsem pa za celo državo, saj bodo izbire, ki jih bomo storili v naslednjem mesecu, ne le pogojevale prihodnost Demokratske stranke temveč celotno državno politično sliko. Dovolite mi, da kot prvo poudarim, da res ima naša stranka številne hibe, pomanjkljivosti in nerešene probleme, vseeno pa bi podčrtal, da smo lahko ponosni nad dejstvom, da smo edini politični subjekt v tej državi, ki je sposoben vključiti v svoje izbire na stotine tisoč članov in še več volivcev. Bodimo pozorni na nerešene probleme, hkrati pa ne pozabimo na dobre lastnosti, ki jih naša stranka ima.

Dovolite mi tudi, da ob tej priložnosti izrazim svoje upanje, da bo ta kongres pripomogel tudi k novemu pozitivnemu zagonu slovenske koordinacije v stranki, za katero vemo, da je doživela številne težave, kongres pa naj bo priložnost, da se koordinacija aktivno vključi v razpravo, predvsem v sklopu državnega in deželnega kongresa. V samem bistvu naše stranke na tem teritoriju je vedno bil tudi cilj, da bi uspešno predstavljala in zagovarjala pluralnost, ki sodi med osnovne značilnosti naših krajev. Demokratska stranka, ki bo nastala iz tega kongresa, naj bo globoko prenovljena stranka, ki naj uspešno privlači nove ljudi, nove ideje in nove pristope, tako med Italijani kot med Slovenci in drugimi. Prepričan sem, da bomo lahko preko skupnega dela uspešni pri uresničitvi tega cilja, hvala.

0