Danes praznuje Boris Pahor svoj stoti rojstni dan. Gre za lik evropske razsežnosti in sodi gotovo med najbolj poznane sodobne tržačane v svetu. Poslal sem mu krajši dopis v svojem imenu ter v imenu tržaške Demokratske stranke.

Spoštovani profesor Pahor,
Dovolite mi, da vam ob tako pomembnem trenutku izrečem voščila v svojem imenu ter v imenu celotne tržaške Demokratske stranke.
Vaše literarno in vsestransko kulturno delo, vaše pričevanje nelahke zgodovine dvajsetega stoletja in načelnost, s katero ste zagovarjali pravice slovenskega prebivalstva naših krajev (in s tem hkrati zagovarjali univerzalne pravice do svobode misli, izražanja, uporabe maternega jezika) predstavljajo zgled, v katerem se lahko mladi prepoznavajo. Končno sta tudi italijanska širša javnost in Trst spoznala v zadnjih letih pomembnost vašega pričevanja in se s tem tudi seznanila z delom tržaške zgodovine, ki ga nista poznala (ali v nekaterih primerih tudi nista hotela spoznati).
Bralci, predvsem italijanski, ki so spoznali vaša dela so na tak način spoznali tudi zločine, ki jih je fašizem storil v teh krajih in trpljenje, ki ga je povzročil slovenskemu in hrvaškemu prebivalstvu. Spoznali so grozote nacističnih taborišč. Tisti, ki so se podrobneje seznanili z vašim delom so tudi spoznali, kako so bile nekatere teme kočljive tudi za komunistično Jugoslavijo. Spoznali so torej predvsem opus pisatelja, ki je vedno predstavljal svoja stališča, vsebine in načela, ne da bi sprejel pritiskov ali cenzure katerekoli politične oblasti. Pisatelj, ki je preko pripovedovanja svoje stvarnosti v resnici nagovarjal celo Evropo, kot jasno izhaja iz pozornosti, ki so je deležna vaša dela v tujini. Podelitev naziva zaslužnega občana, ki ste ga prejeli pred par dnevi naj bo v dodatno spodbudo vsem tistim, ki verjamejo v idejo Trsta, ki naj se dobro zaveda svoje pluralne identitete in svoje preteklosti in tudi preko tega ponovno pridobi tisto posebno vlogo na evropski ravni, ki si jo zasluži.
V vseh teh desetletjih ste bili vsestransko aktivni ne le v književnosti, temveč tudi na področju civilne družbe in večkrat tudi politike. Predvsem vaši vsestranski angažiranost in svobodomiselnost naj bosta v zgled mlajšim generacijam.
Profesor Pahor, vašega visokega jubileja se veselijo vsi tisti Tržačani, italijanskega, slovenskega ali drugega porekla, ki verjamejo, da lahko to mesto živi le preko načel sožitja, medkulturnega dialoga in spoznavanja!

 

Štefan Čok
Pokr. Tajnik Demokratske stranke

0