Prejšnji teden so bile v okviru Lettove vlade končno dodeljene pristojnosti za manjšine in sicer podministru Filippu Bubbicu, za kar sem se tudi osebno zavzemala. Sicer so bila v igri tudi druga imena, vendar je naposled odločitev padla na mojega bivšega kolega v Senatu in podtajnika v zadnji Prodijevi vladi. Glede na trenutno politično situacijo je jasno, da ni dovolj časa za sklicanje vladnega omizja, kar pa se bo zgodilo septembra, kot mi je bilo zagotovljeno. Do takrat bo potrebno pregledati in nadgraditi dokument, ki smo ga v okviru skupnega predstavništva pripravili za prvo sejo omizja. Po poletnem premoru bo ponovno govora o volilnem zakonu; kot znano obstajata dve možnosti in sicer predstavitev novega volilnega zakona v sklopu ustavnih reform, kar pa se ne bo zgodilo tako hitro. Druga možnost pa je v neki vmesni rešitvi s predstavitvijo zakonskega osnutka, ki naj preseže sedanji “Porcellum” v primeru, da bi prišlo do vladne krize in predčasnih volitev. Za to možnost se ogrevajo številni poslanci in v tem smislu smo se izrekli tudi na zadnji skupščini poslanske skupine DS. Kar zadeva manjšino bi bilo verjetno tudi umestno, da pripravimo nek dokument za deželo, saj obstaja kar nekaj odprtih vprašanj, ki bi jih šlo rešiti na deželni ravni.

V sredo, 24. julija sem se skupaj s predstavniki družbe Prae, ki izdaja Primorski dnevnik, udeležila srečanja pri vladnem podtajnika Legniniju; slednji je pristojen tudi za založniške dejavnosti. Glede dveh vprašanj lahko izrazimo pozitivno mnenje in sicer: tudi za naslednje leto je še vedno predvideno javno finansiranje založniških dejavnosti in torej Primorskega dnevnika. Glede specifičnih zahtev in nujnosti, da dobimo neka trajna zagotovila, so bile na sestanku iznešene razne zanimive opcije, ki jih bodo pristojni uradi še dodatno poglobili in nam v doglednem času poslali izdelane predloge. Glede znatnega znižanja prispevkov za leti 2011 in 2012, pa bodo preučili mehanizme, ki so temu botrovali, ob upoštevanju, da je bila celotna postavka za založništvo bistveno okrnjena v okviru zakona o stabilnosti. Smatram, da je prišlo do pozitivnega soočenja, saj so naši sogovorniki razumeli pomen dnevnika za našo skupnost; pravica do informiranja v materinem jeziku spada med manjšinske pravice, ki so zaščitene po italijanski ustavi in v zaščitnem zakonu.

Tamara Blažina
poslanka DS za poslansko zbornico

0