Caricamento Eventi

« Tutti gli Eventi

 • Questo evento è passato.

Incontro Secondo Circolo Altipiano Est

6 Febbraio @ 18:30 - 20:00

Cari tutti,

Lep pozdrav vsem,

Giovedì 30 gennaio al Circolo abbiamo condiviso la soddisfazione per il voto in Emilia Romagna ed abbiamo parlato del futuro del PD. Il Prossimo appuntamento in Circolo è per giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 18.30.

Četrtek, 30. januarja, smo na krožku z zadovoljstvom obravnavali rezultate v Emiliji Romanji in se pogovarjali o prihodnosti DS. Naslednji sestanek krožka, v četrtek, 6. februarja 2020, ob 18.30, na sedežu, v Domu Brdina.

 

Le principali considerazioni che abbiamo fatto sono:

 • È stato determinante il ritorno al voto di molti elettori che negli ultimi anni si erano astenuti; secondo analisi serie si tratta di 16 voti ogni cento ricevuti da Bonaccini: significano circa 8 punti percentuali, giusto la differenza fra il candidato democratico e quella della destra; il movimento delle Sardine ha vuto in questo un ruolo sicuramente importante, che gli è stato riconosciuto subito da Zingaretti e da Bonaccini.
 • La candidatura di Bonaccini ha saputo essere il punto di riferimento di uno schieramento democratico unitario; il successo di Ely Schlein e della lista Emilia Romagna Coraggiosa è molto significativo, così come quello della lista per Bonaccini Presidente, dove sono confluiti i voti di Renzi e di Calenda;
 • Fra gli elettori rimasti al Movimento 5 Stelle alle Europee di maggio 2019 si conferma la prevalenza di un sentire democratico: molti hanno votato Bonaccini; ora il problema è che, già persi gli elettori di destra che hanno dato a Salvini il raddoppio dei voti della Lega fra maggio 2018 ed oggi, il M5S rimane però rappresentato da un personale politico eletto in Parlamento, dove quel voto di destra pesa ancora in pieno;
 • La natura anti-democratica della Lega di Salvini e del personale politico da lui promosso, così come li abbiamo visti in campo nella campagna elettorale regionale, ha sì stimolato la mobilitazione democratica, ma, pur perdendo 70.000 voti in Emilia Romagna ed altri 70.000 in Calabria conferma per la Lega un seguito di massa su posizioni politiche pericolose per la convivenza civile e per la democrazia italiana. Questo giudizio non può essere edulcorato dalle occasionali ipocrisie del capo della Lega in versione «buonista».

 

Glavne misli jih lahko strnemo tako:

 • Glasovi, ki so jih oddali številni volivci, ki so se vzdržali v zadnjih letih, so bili izredno pomembni; po raznih in resnih analizah veljajo 16 glasov na sto, ki jih je prejel Bonaccini: pomenijo približno 8 odstotnih točk, kar je razlika med demokratičnim kandidatom in desnico; Gibanje sardin je pri tem gotovo igralo pomembno vlogo, kar sta takoj prepoznala Zingaretti in Bonaccini;
 • Kandidatura Bonaccinija je sigurno bila referenčna točka za enotno demokratično navezo; uspeh Ely Schlein na listi Emilia Romagna Coraggiosa je zelo pomemben, prav tako uspeh liste Bonaccini Predsednik, kjer so razpoznavni glasovi strank Renzija in Calende.
 • Med volivci, ki so na evropskem volitvah, maja 2019, ostali v Gibanju 5. zvezd, se potrjuje razširjenost demokratičnega občutka: mnogi so glasovali za Bonaccinija.
 • Izhaja dejstvo, in postaja jasno, da so glasovi gibanja, ki so med majem 2018 in danes prešli h Salviniju in mu podvojili galsove, bili desničarski navdih gibanja. Nam pa se morda predstavlja problem v Parlamentu in v vladi. Kjer ostajajo številni predstavniki gibanja, ki se nagibajo h Ligi in na desno.
 • Protidemokratična narava Salvinijeve Lige in politične osebnosti, ki so z njim sodelovale na teh kampanijah za deželne volitve, so resnično in pozitivno spodbudile demokratično mobilizacijo.
 • Čeprav je izgubila okoli 70.000 glasov v Emiliji Romajni in isto v Kalabriji, nam potrjuje vsekakor, da sledijo Ligo še velike množice, ki nasedajo na politične položaje, ki niso za mirno državljansko sobivanje in demokracijo. Te ocene ne zasenčijo niti zadnje hinavske pozicije ligaškega veljaka v vlogi „dobrega svetovalca“.

 

In questo quadro il Partito Democratico è stato davvero il perno della mobilitazione democratica, ma ha bisogno di dimostrare subito la sua nuova coesione nel dibattito dei gruppi dirigenti; di saper imporre un cambio di passo all’azione del governo; di sapersi aprire a nuovi innesti nella scelta dei propri rappresentanti a tutti i livelli. Il »partito nuovo« di cui ha parlato il Segretario Zingaretti non è un nuovo partito al posto del PD, ma un nuovo modo di fare politica dalle assemblee elettive al territorio, capace anche di ridare certezze su chi siamo e dove andiamo agli iscritti, agli elettori ed ai tanti che »cercano casa«.

Demokratska Stranka je bila v tem kontekstu resnično središče demokratične mobilizacije. Vendar mora takoj pokazati notranjo kohezijo v razpravi vodilnih kadrov; dokazati, da smo sposobni pohitet pri učinkovitosti pri sprejemenju vladnih ukrepov ; da se izkažemo odprti pri izberi novih predstavnikov na vseh zastopnih ravneh. “Nova stranka”, o kateri je govoril sekretar Zingaretti, ne pomeni zamenjati DS, ampak nov način stranke do vodenja politike, od volilnih skupščin do celovitega teritorija. Stranka, ki je sposobna , da zagotovlja kdo smo, in kam gremo, za člane, volivce in za mnoge, ki »iščejo streho«.

 

Abbiamo anche fatto il punto sulla situazione di Banne, per la quale sarà presentata una mozione al Comune di Trieste, della quale vi daremo conto.

Ocenili smo tudi stanje okoli Banov in njene vojašnice, za kar bomo predstavili predlog na Občini Trst, o katerem bomo še poročali.

 

State bene   / Še enkrat, lep pozdrav

Ugo Poli

(d’intesa con il Segretario Mauro Kralj / v dogovoru s tajnikom Maurom Kraljem)

 

Dettagli

Data:
6 Febbraio
Ora:
18:30 - 20:00
Categoria Evento:
Tag Evento:

Luogo

Sede PD – Casa/Dom Brdina Opicina
via di Prosecco 109
Opicina,
+ Google Maps