Minoranze: Rojc, Giunta Fvg lede diritti comunità slovena

Minoranze: Rojc, Giunta Fvg lede diritti comunità slovena

Spero ancora tempo per cambiamento di rotta
 
“Stiamo creando un pericoloso precedente che lede gravemente la dignità della comunità slovena e i suoi diritti acquisiti. La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia porta al voto del Consiglio regionale un emendamento che non rispetta la legislazione vigente e che è stato elaborato senza alcun ascolto e coinvolgimento della comunità slovena. Spero vi sia ancora il tempo per un cambiamento di rotta”.
 
Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc, rappresentante della minoranza slovena nel gruppo del Pd, a proposito di un emendamento alle Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena del Fvg, presentato dalla Giunta guidata da Massimiliano Fedriga, che prevede l’introduzione delle “varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale”, e canali di finanziamento appositi.
 
“La legge dice chiaramente – spiega Rojc – che in Friuli Venezia Giulia per la lingua slovena si prevede solo la definizione dello ‘sloveno’ e non sono previste parlate locali o varianti linguistiche. Non è possibile introdurre nella legislazione diverse denominazioni delle lingue perché – conclude – questo è esclusiva competenza dello Stato, come è stato chiarito dalla Corte costituzionale”.
Minoranze: Rojc, censimento sloveni equivale a schedatura

Minoranze: Rojc, censimento sloveni equivale a schedatura

Proponendo il censimento, l’onorevole Novelli tira fuori un classico del repertorio suo e di Forza Italia, che si può tradurre nella schedatura dei cittadini in base alla loro appartenenza etnico-linguistica. Per fortuna, finché siamo protetti dalla Costituzione, nessuno può ancora imporre un simile conteggio, né agli sloveni né ad altra minoranza”.

Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc, che replica al deputato Roberto Novelli (FI), il quale ha presentato alla proposta di legge che prevede di effettuare un censimento

per misurare consistenza e concentrazione territoriale delle tre minoranze per ridefinire l’applicazione delle tutele sulla base del numero reale e del radicamento geografico; le garanzie di tutela degli sloveni nelle province di Trieste, Gorizia e Udine non hanno nulla a che fare con la loro consistenza numerica, e si fondano su norme di rango costituzionale, su trattati internazionali, su norme europee, sulle leggi nazionali n. 482 del 1999 e n. 38 del 2001, e infine sulla legge regionale 26/2007”.  Da questa proposta di legge non traspare tanto l’aspirazione di tutelare maggiormente le minoranze germanofone e friulanofone, quanto piuttosto  quella di comprimere la minoranza slovena.

Sloveni: Rojc, bene liste centrosinistra in comuni bilingui – Slovenci: Rojc, levosredinske liste uspešne v dvojezičnih občinah

Sloveni: Rojc, bene liste centrosinistra in comuni bilingui – Slovenci: Rojc, levosredinske liste uspešne v dvojezičnih občinah

Soddisfazione per i risultati delle amministrative nei Comuni bilingui delle province di Trieste e Gorizia

L’elezione di sindaci del centrosinistra in cinque comuni bilingui delle province di Trieste e Gorizia conferma l’apprezzamento dei cittadini verso amministratori che hanno lavorato stando tra la gente, conoscendo il territorio e rispettando valori e identità della popolazione. Ai sindaci eletti vanno congratulazioni e auguri di buon lavoro.

Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc, commentando i risultati delle elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia. Per Rojc

è importante mantenere il contatto con le radici e con la saggezza di secoli di storia. E allo stesso tempo cogliere e accompagnare i mutamenti, perché le minoranze linguistiche non sono comunità da conservare sotto vetro, ma elementi dinamici di società sempre più complesse. Il rapporto con la maggioranza italofona, le relazioni istituzionali con la Regione e lo Stato, lo sviluppo sostenibile, la collaborazione con la Slovenia, la vocazione europea di un territorio ormai transfrontaliero: sono temi di stretta attualità in cui le nuove Amministrazioni potranno esprimere impegno e competenza”. “Dal punto di vista politico – aggiunge la senatrice – per il futuro c’è l’auspicio di implementare un rapporto di lealtà con gli alleati e di fattivo confronto con l’opposizione”. 

Slovenci: Rojc, levosredinske liste uspešne v dvojezičnih občinah

Izvolitev županov leve sredine v petih dvojezičnih občinah na Tržaškem in Goriškem potrjuje, da so volilci cenili delo upraviteljev, saj so slednji ohranjali stike z občani in teritorijem v spoštovanju vrednot in identitete posameznikov. Izvoljenim županom čestitamo in jim želimo uspešno delo.

Tako komentira rezultate upravnih volitev v deželi Furlaniji Julijski krajini senatorka Tatjana Rojc. Za Rojčevo

je pomembno obdržati stike s koreninami in stoletno modrostjo zgodovine , a obenem razumeti in spremljati spremembe, saj  narodne manjšine niso zaprte skupnosti, ampak dinamični elementi vedno bolj kompleksne stvarnosti. Razmerja z italijansko večino, institucionalni odnosi z deželo in državo, trajnostni razvoj, sodelovanje s Slovenijo, evropski značaj  čezmejnega teritorija: to so pomembne aktualne teme, za katere bodo nove uprave lahko dokazale svojo angažiranost in svoje sposobnosti. Iz političnega vidika – dodaja senatorka – si želimo, da bi bili v prihodnje sposobni implementirati lojalne odnose z zavezniki in se konstruktivno soočati z opozicijami.”

VSE NAJBOLJŠE BORIS PAHOR!

Danes praznuje Boris Pahor svoj stoti rojstni dan. Gre za lik evropske razsežnosti in sodi gotovo med najbolj poznane sodobne tržačane v svetu. Poslal sem mu krajši dopis v svojem imenu ter v imenu tržaške Demokratske stranke.

Spoštovani profesor Pahor,
Dovolite mi, da vam ob tako pomembnem trenutku izrečem voščila v svojem imenu ter v imenu celotne tržaške Demokratske stranke.
Vaše literarno in vsestransko kulturno delo, vaše pričevanje nelahke zgodovine dvajsetega stoletja in načelnost, s katero ste zagovarjali pravice slovenskega prebivalstva naših krajev (in s tem hkrati zagovarjali univerzalne pravice do svobode misli, izražanja, uporabe maternega jezika) predstavljajo zgled, v katerem se lahko mladi prepoznavajo. Končno sta tudi italijanska širša javnost in Trst spoznala v zadnjih letih pomembnost vašega pričevanja in se s tem tudi seznanila z delom tržaške zgodovine, ki ga nista poznala (ali v nekaterih primerih tudi nista hotela spoznati). Read More

NEKAJ DOBRIH NOVIC ZA SLOVENSKO MANJŠINO

Prejšnji teden so bile v okviru Lettove vlade končno dodeljene pristojnosti za manjšine in sicer podministru Filippu Bubbicu, za kar sem se tudi osebno zavzemala. Sicer so bila v igri tudi druga imena, vendar je naposled odločitev padla na mojega bivšega kolega v Senatu in podtajnika v zadnji Prodijevi vladi. Glede na trenutno politično situacijo je jasno, da ni dovolj časa za sklicanje vladnega omizja, kar pa se bo zgodilo septembra, kot mi je bilo zagotovljeno. Do takrat bo potrebno pregledati in nadgraditi dokument, ki smo ga v okviru skupnega predstavništva pripravili za prvo sejo omizja. Read More